Nick:
Hasło:
FORUM
Strona Główna >> Pomoc >> [CiM1] Brak odpowiedzi, zacięcie gry po modyfikacji linii
Neodokuran
Użytkownik
Dołączył: 29 marca 2015
Stary post 9 czerwca 2019 00:42
Wersja 1.0.19
Zacina się kilka sekund po modyfikacji linii tramwajowej, dostawienie przystanku na trasie przebiegu i dodanie go w kolejności, na przykład pomiędzy 5 a 6 przystankiem.

Log:
Opened log in "userdata/log_metro.txt".
Version: 1.0.19
initializing FMOD...
[done]
initializing OpenGL-window...
[done]
Loaded console
Loaded language "pl"
Engine initialization finished
Loading ui...
[done]
[ModManager] Loading addons/eis_os_mod_manager_v070/scripts/modmanager.script
[ModManager] Output Device:
[ModManager] GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2
[ModManager] OpenGL 4.6.0 NVIDIA 425.31
[ModManager] Using cached path to Cities in Motion.exe C:\Program Files (x86)\Paradox Interactive\Cities in Motion
[ModManager] Loading config...
[ModManager] Writing / Updateing config...
[ModManager] Restoring CIM to default state (fast method)...
[ModManager] removing hooks in metro/scripts/environment.script
[ModManager] removing hooks in metro/ui/hoverinfo/hoverinfo.script
[ModManager] removing hooks in metro/ui/linepanel/linepanel.script
[ModManager] removing hooks in metro/ui/loading/loading.script
[ModManager] removing hooks in metro/ui/vehiclepanel/linevehicles.script
[ModManager] removing hooks in metro/ui/vehiclepanel/vehiclepanel.script
[ModManager] Restoring CIM to default state, finished!
[ModManager] Loading Profile Default
[ModManager] Scanning for mods in addons/
[ModManager] 600 (legacy) addons/600
[ModManager] Pesa129Nb (legacy) addons/Pesa129Nb
[ModManager] TraminoBS (legacy) addons/TraminoBS
[ModManager] addons (legacy) addons/addons
[ModManager] adtranz_gt6n 1.1 addons/adtranz_gt6n adtranz_gt6n.modinfo
[ModManager] adv_line_management 0.1 addons/adv_line_management_v01 adv_line_management.modinfo
[ModManager] badscull_ikarus (legacy) addons/badscull_ikarus
[ModManager] buildmod (legacy) addons/buildmod
[ModManager] depotbaukasten 0.17 addons/depotbaukasten depotbaukasten.modinfo
[ModManager] ERROR: Mod has no translation for your CIM Language and no failback en_US.strings file!
[ModManager] eis_os_extmoneybar 0.6 addons/eis_os_extmoneybar_v06 eis_os_extmoneybar.modinfo
[ModManager] eis_os_mod_manager 0.7 addons/eis_os_mod_manager_v070 eis_os_mod_manager.modinfo
[ModManager] konstal_102Na 1.0.2 addons/konstal_102Na konstal_102Na.modinfo
[ModManager] konstal_105N_warszawa 1.0.0 addons/konstal_105N_warszawa konstal_105N_warszawa.modinfo
[ModManager] konstal_105Na_mod3_warszawa 1.0.0 addons/konstal_105Na_mod3_warszawa konstal_105Na_mod3_warszawa.modinfo
[ModManager] konstal_105Na_warszawa 1.0.0 addons/konstal_105Na_warszawa konstal_105Na_warszawa.modinfo
[ModManager] konstal_105Ng_warszawa 1.0.0 addons/konstal_105Ng_warszawa konstal_105Ng_warszawa.modinfo
[ModManager] konstal_13N_warszawa 1.0.2 addons/konstal_13N_warszawa konstal_13N_warszawa.modinfo
[ModManager] konstal_803N_lodz 1.0.2 addons/konstal_803N_lodz konstal_803N_lodz.modinfo
[ModManager] mb_citaro 1.12 addons/mb_citaro mb_citaro.modinfo
[ModManager] s-bahn (legacy) addons/s-bahn
[ModManager] siemens_avenio 1.10.1 addons/siemens_avenio siemens_avenio.modinfo
[ModManager] smTrolleybus1 (legacy) addons/smTrolleybus1
[ModManager] solaris_krakow 1.0 addons/solaris_krakow solaris_krakow.modinfo
[ModManager] solaris_urbino_18h 1.0 addons/solaris_urbino_18h solaris_urbino_18h.modinfo
[ModManager] solaris_warszawa (legacy) addons/solaris_warszawa
[ModManager] tatra_bahnen 1.2.0 addons/tatra_bahnen tatra_bahnen.modinfo
[ModManager] tatra_farbvarianten 1.0.0 addons/tatra_farbvarianten tatra_farbvarianten.modinfo
[ModManager] tatra_t4d 1.0.3 addons/tatra_t4d tatra_t4d.modinfo
[ModManager] ubahn_frankfurt 1.0.1 addons/ubahn_frankfurt ubahn_frankfurt.modinfo
[ModManager] ultimateCamera (legacy) addons/ultimateCamera
[ModManager] z_vehiclemanager 0.5.1 addons/vehiclemanager z_vehiclemanager.modinfo
[ModManager] Scanning for mods in metro/addons/
[ModManager] quickbusentry_1.0 (legacy) metro/addons/quickbusentry_1.0
[ModManager] Scanning for mods in userdata/addons/
[ModManager] Scanning for mods in userdata/modmanager/installed/
[ModManager] eis_os_oetram2 0.7 userdata/modmanager/installed/eis_os_oetram2_v07 eis_os_oetram2.modinfo
[ModManager] eis_os_outram_test 0.6.5 userdata/modmanager/installed/eis_os_outram_test_v065 eis_os_outram_test.modinfo
[ModManager] eis_os_tramextrapieces 0.1 userdata/modmanager/installed/eis_os_tramextrapieces_v01 eis_os_tramextrapieces.modinfo
[ModManager] eis_os_trampuzzle 0.7 userdata/modmanager/installed/eis_os_trampuzzle_07 eis_os_trampuzzle.modinfo
[ModManager] z_tram_couple 0.2 userdata/modmanager/installed/z_tram_couple_v02 z_tram_couple.modinfo
[ModManager] Scanning for mods in repository data
[ModManager] Reading repository file userdata/modmanager/download/repos/0.repo
[ModManager] userdata/modmanager/download/repos/1.repo not found
[ModManager] Scanning for mods in userdata/modmanager/new/
[ModManager] Loading all mods in profile:
[ModManager] Loading: 600
[ModManager] Loading: Pesa129Nb
[ModManager] Loading: TraminoBS
[ModManager] Loading: addons
[ModManager] Loading: adtranz_gt6n
[ModManager] Loading: adv_line_management
[ModManager] adv_line_management depends on eis_os_mod_manager, trying to load
[ModManager] Loading: badscull_ikarus
[ModManager] Loading: buildmod
[ModManager] Loading: depotbaukasten
[ModManager] Loading: eis_os_extmoneybar
[ModManager] Loading: eis_os_outram_test
Loading userdata/modmanager/installed/eis_os_outram_test_v065/eis_os_outram_test.script
[ModManager] Loading: eis_os_tramextrapieces
[ModManager] eis_os_tramextrapieces depends on eis_os_trampuzzle, trying to load
[ModManager] Loading: eis_os_trampuzzle
[ModManager] Loading: eis_os_trampuzzle
[ModManager] eis_os_trampuzzle: already loaded
[ModManager] Loading: konstal_102Na
[ModManager] Loading: konstal_105N_warszawa
[ModManager] Loading: konstal_105Na_mod3_warszawa
[ModManager] Loading: konstal_105Na_warszawa
[ModManager] Loading: konstal_105Ng_warszawa
[ModManager] Loading: konstal_13N_warszawa
[ModManager] Loading: konstal_803N_lodz
[ModManager] Loading: mb_citaro
[ModManager] Loading: quickbusentry_1.0
[ModManager] Loading: s-bahn
[ModManager] Loading: siemens_avenio
[ModManager] Loading: smTrolleybus1
[ModManager] Loading: solaris_krakow
[ModManager] Loading: solaris_urbino_18h
[ModManager] Loading: solaris_warszawa
Error: Runtime error in "addons/solaris_warszawa/strings/pl.strings" at line 8: Undefined member name "$solaris_urbino_18"!
[ModManager] Loading: tatra_bahnen
[ModManager] Loading: tatra_farbvarianten
[ModManager] tatra_farbvarianten depends on tatra_bahnen, trying to load
[ModManager] Loading: tatra_bahnen
[ModManager] tatra_bahnen: already loaded
[ModManager] tatra_farbvarianten depends on z_vehiclemanager, trying to load
[ModManager] Loading: z_vehiclemanager
[ModManager] z_vehiclemanager depends on eis_os_mod_manager, trying to load
[ModManager] Loading: tatra_t4d
[ModManager] Loading: ubahn_frankfurt
[ModManager] Loading: ultimateCamera
[ModManager] Loading: united_transportsystems
[ModManager] united_transportsystems: skipped because not found
[ModManager] Loading: z_tram_couple
[ModManager] Loading: z_vehiclemanager
[ModManager] z_vehiclemanager: already loaded
Loading achievements...
[done]
Loading main menu...
[done]
Start scenario "userdata/saves/kraków/level.scenario"
Loading game...
[ModManager] Savegame checks - Phase 1:
[ModManager] Checking MAIN.$scenario.$location.$locationSetup metro/locations/germany
[ModManager] skipped, is in metro folder
[ModManager] Savegame checks - Phase 1: done
[ModManager] Installing script checks and logging
[ModManager] Installing script checks and logging: done
[adtrans_gt6n] Lade Fahrzeugvarianten ...
KT4Dm-Dekofahrzeug nicht gefunden
T6-Dekofahrzeug nicht gefunden
Error: Runtime error in "addons/depotbaukasten/fahrzeuge/arbeitswagen/tram03.script" at line 7: Cannot read valueless variant!
Error: Runtime error in "addons/depotbaukasten/fahrzeuge/tram03/tram03bw.script" at line 7: Cannot read valueless variant!
Error: Runtime error in "addons/depotbaukasten/gleise_tram/gerades_gleis.script" at line 6: Cannot read valueless variant!
Error: Runtime error in "addons/depotbaukasten/gleise_tram/kurve_innen_90.script" at line 6: Cannot read valueless variant!
Error: Runtime error in "addons/depotbaukasten/gleise_tram/kurve_aussen_90.script" at line 6: Cannot read valueless variant!
Error: Runtime error in "addons/depotbaukasten/gleise_tram/kurve_innen_45.script" at line 10: Cannot read valueless variant!
Error: Runtime error in "addons/depotbaukasten/gleise_tram/kurve_aussen_45.script" at line 10: Cannot read valueless variant!
Error: Runtime error in "addons/depotbaukasten/depot/depot.script" at line 11: Cannot read valueless variant!
Error: Runtime error in "addons/depotbaukasten/depot/depot2.script" at line 11: Cannot read valueless variant!
Error: Runtime error in "addons/depotbaukasten/depot/depot3.script" at line 11: Cannot read valueless variant!
Error: Runtime error in "addons/depotbaukasten/depot/depottuer_zu.script" at line 6: Cannot read valueless variant!
Error: Runtime error in "addons/depotbaukasten/depot/depottuer_offen.script" at line 6: Cannot read valueless variant!
Error: Runtime error in "addons/depotbaukasten/depot/glastuer_zu.script" at line 6: Cannot read valueless variant!
Error: Runtime error in "addons/depotbaukasten/depot/glastuer_offen.script" at line 6: Cannot read valueless variant!
Error: Runtime error in "addons/depotbaukasten/depot/depottuer3_zu.script" at line 6: Cannot read valueless variant!
Error: Runtime error in "addons/depotbaukasten/depot/depottuer3_offen.script" at line 6: Cannot read valueless variant!
Error: Runtime error in "addons/depotbaukasten/depot/zaun.script" at line 8: Cannot read valueless variant!
Error: Runtime error in "addons/depotbaukasten/depot/zaun_ecke.script" at line 8: Cannot read valueless variant!
Error: Runtime error in "addons/depotbaukasten/depot/zaun_ende.script" at line 8: Cannot read valueless variant!
[Avenio] Lade Fahrzeugvarianten ...
Loading addons/smTrolleybus1/scripts/environment.script
Loading addons/smTrolleybus1/bus15.script
[Tatrabahnen] Lade Fahrzeugvarianten ...
[Tatrabahnen] Lade zusätzliche Fahrzeugvarianten ...
Tram coupling in progress...
Adding new coupled type for 102na_a_coupled
Adding new coupled type for 105n_warszawa_solo_coupled
Adding new coupled type for 105n_warszawa_to_coupled
Adding new coupled type for 105n_warszawa_too_coupled
Adding new coupled type for 105n_warszawa_tt_coupled
Adding new coupled type for 105n_warszawa_tto_coupled
Adding new coupled type for 105n_warszawa_ttt_coupled
Adding new coupled type for 105na_warszawa_solo_coupled
Adding new coupled type for 105na_warszawa_to_coupled
Adding new coupled type for 105na_warszawa_too_coupled
Adding new coupled type for 105na_warszawa_tt_coupled
Adding new coupled type for 105na_warszawa_tto_coupled
Adding new coupled type for 105na_warszawa_ttt_coupled
Adding new coupled type for 105ng3_warszawa_solo_coupled
Adding new coupled type for 105ng3_warszawa_tt_coupled
Adding new coupled type for 105ng_warszawa_solo_coupled
Adding new coupled type for 105ng_warszawa_to_coupled
Adding new coupled type for 105ng_warszawa_tt_coupled
Adding new coupled type for 13n_warszawa_solo_coupled
Adding new coupled type for 13n_warszawa_tt_coupled
Adding new coupled type for 803N_a_lodz_coupled
Adding new coupled type for Pesa129Na_coupled
Adding new coupled type for avenio_aa_coupled
Adding new coupled type for avenio_ab_coupled
Adding new coupled type for aveniob_aa_coupled
Adding new coupled type for aveniod_ac_coupled
Adding new coupled type for avenioff_aa_coupled
Adding new coupled type for avenioff_ab_coupled
Adding new coupled type for aveniom_aa_coupled
Adding new coupled type for gt6n_bln_a_coupled
Adding new coupled type for gt6n_ff_a_coupled
Adding new coupled type for gt6n_mvg_a_coupled
Adding new coupled type for gt6z_bln_a_coupled
Adding new coupled type for gt6z_ff_a_coupled
Adding new coupled type for tatraKT4D_evag_a_coupled
Adding new coupled type for tatraKT4Da_coupled
Adding new coupled type for tatraKT4Dbln_a_coupled
Adding new coupled type for tatraKT4Dm_ste_a_coupled
Adding new coupled type for tatraKT4Dm_vip_a_coupled
Adding new coupled type for tatraKT4Dma_coupled
Adding new coupled type for tatraKT4Dmffa_coupled
Adding new coupled type for tatraT4Da_coupled
Adding new coupled type for tatraT4Dda_coupled
Adding new coupled type for tatraT4Dha_coupled
Adding new coupled type for tatraT4Dla_coupled
Adding new coupled type for tatraT6A2a_coupled
Adding new coupled type for tatraT6A2blna_coupled
Adding new coupled type for tatraT6A2lvba_coupled
Adding new coupled type for tatraT6A2ma_coupled
Adding new coupled type for tatraT6A2rsaga_coupled
Adding new coupled type for tram-01_coupled
Adding new coupled type for tram-02_coupled
Adding new coupled type for tram-03_coupled
Adding new coupled type for tram-04_coupled
Adding new coupled type for tram-05_coupled
Adding new coupled type for tram-06_coupled
Adding new coupled type for tram-07_coupled
Adding new coupled type for tram-37_coupled
Loading addons/smTrolleybus1/bus15.script
Adding new coupled type for traminobs_coupled
[VehicleManager] "userdata/VehicleManager.config" was not found, default settings are used
[VehicleManager] Installing Vehicle Manager...
[VehicleManager] Installation finished!
[VehicleManager] Loading game-interface
[ModManager] Savegame checks - before Grid loading
[ModManager] Savegame checks - Grid loading can start...
[ModManager] Loading of savegame done
ultCamera: loading data file...
[done]
[done]
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
money increased by 10 000
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
skipping time started
skipping time ended
skipping time started
skipping time ended
skipping time started
skipping time ended
skipping time started
skipping time ended
skipping time started
skipping time ended
skipping time started
skipping time ended
skipping time started
skipping time ended
calculatePath problem: debug slotdata written
skipping time started
skipping time ended
skipping time started
skipping time ended
skipping time started
skipping time ended
skipping time started
skipping time ended
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
Saving game as "kraków"...
[done]
ultCamera: saving data as "kraków_ultCameraData"...
[done]
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
calculatePath problem: debug slotdata written
Oli_27
Użytkownik
Dołączył: 22 kwietnia 2015
Skąd: Kraków
Ulubiony pojazd: NGT6 / NGT8
Stary post 20 czerwca 2019 11:16
Musisz najpierw zawiesić linie (wyłączyć ją) a później modyfikować trasę.
Strona Główna >> Pomoc >> [CiM1] Brak odpowiedzi, zacięcie gry po modyfikacji linii

Zaloguj się lub zarejestruj by dodać nowy post!

NEWSY
Premiera CSL już 10 marca
Premiera gry już niespełna za 2 tygodnie. Do wyboru są dwie edycje: standardowa lub delux.
Cities: Skylines zapowiedziane
W dniu wczorajszym na targach Gamescom 2014 Paradox Interactive ujawnił nową produkcję Cities: Skylines.
15 sierpnia
Cities In Motion 2: European Vehicle Pack DLC
Po długim czasie oczekiwania doczekaliśmy sie kolejnego DLC. Tym razem będzie to 5 pojazdów europejski w skłąd których wchodzą 2 autobusy, tramwaj i 2 składy metra.
Players Choice Vehicle Pack - premiera 17.06.2014
Players Choice Vehicle Pack to DLC do Cities In Motion 2, zawierające pięć nowych środków transportu, wybranych przez graczy drogą głosowania. Rozszerzenie zawiera: tramwaj Tatra 4m, pociąg metra Capi
12 czerwca
Premiera DLC Cities in Motion 2: European Cities. Przecena na CIM1 & CIM2 wraz z dodatkami
Dziś debiutuje nowe rozszerzenie do Cities in Motion 2 zatytułowane European Cities. Z tej okazji przeceniamy \\\"jedynkę\\\" i \\\"dwójkę\\\" oraz wybrane DLC ? wszystkie gry objęte ofertą są dostępn
ARTYKUŁY
e-SimCity.pl - polski fansite serii Sim City! EuroTruck-SIM.pl - polski fansite Euro Truck Simulator 2
SONDA
Czy kupiłeś/kupisz drugą część Cities in Motion?
Tak, kupiłem/kupię od razu w chwili premiery 44%
Tak, planuję niebawem kupić 15%
Kupię, gdy nieco stanieje 17%
Nie zamierzam, ukradłem piracką wersję 11%
W ogóle nie zamierzam grać w CiM2 13%
Łącznie głosów 248
Zaloguj się lub zarejestruj, by oddać głos
© 2011-2012 Cities-in-Motion.pl gfx by LESZ3u